+91-99583 57231

North India TOurs and Packages

Perfect North India Tour (19 Night / 20 Days)

Destination covered in Tour : 

Delhi - Mandawa -Bikaner - Jaisalmer - Desert (Khuri or Sam) - Jodhpur - Ranakpur - Kumbhal garh - Udaipur - Pushkar - Bundi - Ranthambore - Jaipur - Agra 

Himalaya Tour (15 Night / 16 Days)

Destination covered in Tour : 

Delhi - Amritsar - Dharmsala - Manali - Manikaran  - Shimla - Rishikesh  - Haridwar - Corbett Park.

Wild and Culture Tour (22 Night / 23 Days)

Destination covered in Tour : 

Delhi - Varanasi - Khajuraho - Bandhavgarh - Kanha - Bhopal - Mandu - Indor - Orchha - Gwaliar - Agra - Jaipur.

Best Rajasthan and Agra Tour 13 days

Destination covered in Tour : 

Delhi - Mandawa - Jaisalmer - Jodhpur - Udaipur - Pushkar - Jaipur - Agra - Delhi.

Cheap North India Tour 11 days

Destination covered in Tour : 

Delhi - Corbett Park - Agra - Bharatpur - Ranthambore - Sariska.